Poszukiwani dyrektorzy do trzech szkół podstawowych w Lubaniu: Burmistrz ogłasza konkurs

Na stanowiska dyrektorów trzech lubańskich szkół podstawowych zostały ogłoszone konkursy przez burmistrza miasta Lubań. Termin zgłaszania kandydatur upływa 16 maja.

Konkursy są prowadzone na stanowisko dyrektora w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, zlokalizowana przy ulicy Adama Mickiewicza 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba, mieszcząca się przy ulicy Rybackiej 16 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, znajdująca się przy ulicy Mikołaja Kopernika 15. Wszystkie te szkoły są położone w Lubaniu o kodzie pocztowym 59-800.

Organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową jest Gmina Miejska Lubań, która swoją siedzibę ma przy ulicy 7 Dywizji 14.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578), konkurs jest otwarty dla osób spełniających określone wymagania dotyczące stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w publicznej edukacji.

Na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może aplikować nauczyciel mianowany albo dyplomowany, który posiada równocześnie następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równoznaczny, przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w danej szkole; ukończenie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub podyplomowych z zakresu zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; minimum pięć lat doświadczenia pedagogicznego jako nauczyciel lub pięć lat doświadczenia dydaktycznego jako nauczyciel akademicki oraz bardzo dobrą ocenę pracy za ostatnie pięć lat lub pozytywną ocenę pracy za ostatnie cztery lata dla nauczyciela akademickiego.