Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olszynie: kluczowy krok w poprawie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Trzebiel podejmuje aktywne działania na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej, konkretnie związanej z zarządzaniem wodami ściekowymi. Na terenie terminala w miejscowości Olszyna planowana jest gruntowna przebudowa oczyszczalni ścieków. Jest to projekt finansowany głównie za pomocą funduszy zewnętrznych, a jego wartość szacowana jest na około 5 milionów złotych.

Wójt gminy, Tomasz Sokołowski, podkreśla znaczenie tej inwestycji dla całej społeczności lokalnej. Jego zdaniem, prace te są nie tylko istotne, ale wręcz mają charakter strategiczny – są bowiem kluczowe dla poprawy jakości zarządzania wodami ściekowymi w gminie. Wielokrotnie podkreślał, że mieszkańcy czekają na realizację tych prac z niecierpliwością.

Planowany termin zakończenia modernizacji oczyszczalni przewiduje zakończenie prac do końca nadchodzącego roku. Jak podkreśla Tomasz Sokołowski, zaplanowana została już instalacja rury tłoczącej prowadzącej do stacji, co jest istotnym krokiem w tym procesie.

Warto przypomnieć, że oczyszczalnia ścieków w Olszynie to jedyne tego typu miejsce na terenie gminy Trzebiel, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie dla lokalnej infrastruktury.