Program "Ciepłe mieszkanie" umożliwia obniżenie kosztów modernizacji mieszkań dzięki dotacji z WFOŚiGW

Gmina Gryfów Śląski w ubiegłym roku dofinansowała swoje plany poprzez pozyskanie funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowita kwota dotacji wyniosła 4.050.000 złotych. Pieniądze te zostały przekazane na realizację Programu „Ciepłe mieszkanie”, który jest aktualnie wdrażany. Proces rekrutacji do tego programu jest ciągły i będzie trwał aż do 31 sierpnia 2025 roku.

W ramach wspomnianego Programu, mieszkańcy mają szansę znacznie zmniejszyć koszty wymiany starych pieców na nowe, bardziej ekologiczne modele. To nie tylko kwestia pieców, ale również możliwość przeprowadzenia dodatkowych prac, takich jak wymiana drzwi zewnętrznych czy okien. Kluczowym elementem zachęcającym do udziału w programie jest możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji.

Ta informacja nabiera szczególnej wagi, biorąc pod uwagę obowiązek wymiany starych kotłów na nowe, zgodne ze standardami określonymi w uchwale antysmogowej. Obowiązek ten dotyczy każdego użytkownika, którego urządzenie nie spełnia wymienionych norm. Wymiana pieców na nowe, niskoemisyjne modele przyczynia się do poprawy jakości powietrza w regionie, co jest niezwykle istotne dla zdrowia mieszkańców.