Planowane ćwiczenia ratownicze w Świeradowie-Zdroju: spotkanie burmistrza z przedstawicielami straży pożarnej

Pomieszczenia Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju były miejscem spotkania pomiędzy Burmistrzem Edytą Wilczacką a przedstawicielami Straży Pożarnej reprezentującymi KP PSP w Lubaniu oraz KW PSP we Wrocławiu. Punktem centralnym tej rozmowy były planowane manewry Modułu GFFFV (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles – czyli naziemne gaszenie pożarów lasów przy użyciu pojazdów), które mają się odbyć na terenie popularnego uzdrowiska w dniach od 25 do 26 września bieżącego roku.

W obradach uczestniczyło kilka kluczowych osób, w tym przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z KP PSP w Lubaniu i KW PSP we Wrocławiu, jak również członkowie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaniu, którymi kierował Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu, brygadier Zbigniew Szyszło.

Podczas spotkania omówiono różne aspekty potencjalnej współpracy pomiędzy samorządem Świeradowa-Zdroju a Państwową Strażą Pożarną, której efekty będą widoczne podczas wrześniowych ćwiczeń. Celem tych manewrów jest przede wszystkim praktyczne sprawdzenie i doskonalenie zdolności do prowadzenia działań ratowniczych oraz organizacji Modułu Ratowniczego do Gaszenia Pożarów Lasów. W trakcie ćwiczeń będą wykorzystywane pojazdy GFFFV z Wrocławia, co ma na celu przygotowanie jednostki do działań poza granicami kraju w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.