Inwestycje i działania rozwojowe w obszarze edukacji na terenie powiatu

W bieżącym roku zrealizowano wiele przedsięwzięć oraz przygotowuje się do realizacji szereg nowych inwestycji w zakresie oświaty powiatowej. Planowane są także długoterminowe działania, które mają potrwać do 2026 roku. Łączna wartość tych działań przekracza sumę 28 milionów złotych, a dodatkowo powiatowy budżet zasila te projekty kwotą 2,82 miliona złotych.

Pomocne jest tu również znakomite partnerstwo między Starostwem Powiatowym a placówkami oświatowymi oraz szkołami. Taka współpraca umożliwia uzyskanie funduszy z Unii Europejskiej na różnego rodzaju cele, takie jak uzupełnienie wyposażenia jednostek dydaktycznych, kształcenie ustawiczne nauczycieli czy praktyki i dodatkowe zajęcia dla uczniów. Przewiduje się, że z tych środków UE w 2023 roku zostanie wydane 5,04 miliona złotych.

Najbardziej kosztownym projektem, którego pierwszy etap rozpoczął się już w ubiegłym roku, jest modernizacja siedziby Szkoły Muzycznej w Lubaniu, zwanego „Zameczkiem”, położonego na Kamiennej Górze. Przewiduje się, że inwestycja ta będzie realizowana w dwóch etapach i jej koszt wyniesie 7,75 miliona złotych.

Drugi co do wielkości projekt to modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz jego otoczenia. Szacowany koszt tej inwestycji to 5 milionów złotych, a obecnie trwają prace przygotowawcze do jej realizacji.

Powiat Lubański planuje także szereg innych inwestycji, takich jak modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza (koszt: 2 miliony złotych) oraz modernizacja budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w miejscowości Włosień (koszt: 1,2 miliona złotych).

Również Ci, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, mogą liczyć na pomoc. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna koordynuje działania w ramach projektu „Za życiem”, który ma być realizowany do roku 2026 z przewidywanym budżetem ponad 3 miliony złotych.

Ważne jest również wsparcie procesu kształcenia poprzez zapoznanie uczniów z kulturą i historią naszego kontynentu i nie tylko, na przykład poprzez realizację programu Erasmus we wszystkich naszych szkołach ponadpodstawowych. W latach 2018-24 pozyskano z Unii Europejskiej środki finansowe na ten cel w wysokości 4,6 miliona złotych.