W hołdzie drzewom: działania stowarzyszenia FLINS na rzecz zrównoważonego rozwoju uzdrowisk Świeradów – Zdrój i Czerniawa

Początkowo, uzdrowiska Świeradów – Zdrój i Czerniawa miały być wielkimi miastami-ogrodami, jednak współcześnie nie pamięta się już o tych zamiarach. To właśnie przypomnieli nam członkowie FLINS – Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju Gór Izerskich podczas konferencji prasowej, która odbyła się w piątek. Podczas spotkania ujawnili również, że udało im się zinwentaryzować aż 1500 drzew znajdujących się na terenie tychże uzdrowisk.

Informacje o działaniach FLINS zostały przekazane szerokiej publiczności podczas piątkowej konferencji prasowej. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się więcej zarówno o już podjętych przez stowarzyszenie akcjach mających na celu ochronę zieleni miejskiej, jak i o planach na najbliższą przyszłość.

Joanna Szczerbowicz, wiceprezes Stowarzyszenia FLINS, podkreśliła znaczenie drzew dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Wyjaśniła m.in. konieczność zmiany postrzegania drzewa, które jest naszym sojusznikiem, a nie wrogiem. Drzewo jest integralną częścią ekosystemu, w którym żyjemy – produkuje tlen, służy nam jako naturalna klimatyzacja oraz filtruje najdrobniejsze cząstki, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Stowarzyszenie FLINS dąży do tego, aby każdy człowiek już od najmłodszych lat był świadomy wartości drzew i zdawał sobie sprawę z faktu, że to człowiek stanowi zagrożenie dla drzewa, a nie na odwrót.