Sankcje kościelne dla proboszcza z Lubomierza za rzekome kontakty intymne z parafiankami

Duchowny pełniący funkcję proboszcza w parafii Św. Maternusa B.M. na terenie Lubomierza został zawieszony w swoich obowiązkach kapłańskich. Decyzję tę podjął pomocniczy biskup diecezji legnickiej i została ona ogłoszona 3 stycznia 2024 roku. Powodem tak drastycznych kroków były zarzuty dotyczące nieodpowiednich, intymnych relacji proboszcza z kobietami należącymi do tej samej parafii.

Informację o zawieszeniu księdza Andrzeja Łuczyńskiego, jak się nazywa dotknięty sankcjami duchowny, można było znaleźć na stronie internetowej parafii w Lubomierzu. W wydanym tam oświadczeniu, ksiądz Łuczyński pożegnał się ze swoimi parafianami oraz próbował wyjaśnić okoliczności, które doprowadziły do jego zawieszenia. Nie omieszkał przy tym skomentować sytuacji mówiąc o „kłamstwach i oszczerstwach”.

Ksiądz Andrzej Łuczyński samodzielnie przekazał wiadomość o decyzji biskupa o zawieszeniu go w obowiązkach proboszcza parafii w Lubomierzu. Zarzuty, które spowodowały tę decyzję, dotyczyły rzekomych intymnych relacji księdza z kobietami z parafii. Informację o zawieszeniu udostępnił na stronie internetowej parafii 3 stycznia 2024 roku. Wobec decyzji biskupa, która uniemożliwiła mu odprawianie mszy, postanowił zabrać głos w tej sprawie. „Zostałem poinformowany, że przeciw mojej osobie toczy się postępowanie kanoniczne” – wyjaśnił w liście do parafian ksiądz Łuczyński.