Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Zawidowie przez firmę Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz

Firma Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz, mająca swoją siedzibę w miejscowości Kościelnik, informuje o planowanych na 20.05.2024 prace związane z modernizacją ulicy Jana Pawła II w Zawidowie. Celem tych działań jest poprawa stanu infrastruktury drogowej.

Niezbędne roboty drogowe będą wymagały tymczasowego wyłączenia z użytkowania całej jezdni na tej ulicy. Wywoła to niestety pewne utrudnienia dla kierowców i pieszych korzystających z tej części sieci drogowej. W efekcie realizacji powyższych prac, cały odcinek ulicy Jana Pawła II zostanie tymczasowo zamknięty.

Dla samochodów o masie do 3,5 tony, wprowadzona zostanie trasa objazdowa. Będzie ona prowadzić przez ulice: Strzelecką, Starozawidowską, Niecałą oraz Tęczową.

Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz zapewnia też, że dla pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony zostaną umieszczone stosowne znaki drogowe. Informacje te będą dostępne zarówno przy wjeździe na ulicę Zgorzelecką, jak i przy wjeździe do miejscowości Zawidów od strony Starego Zawidowa. Znakom te będzie towarzyszył komunikat o zamknięciu drogi oraz zalecenie korzystania z objazdu przez miejscowości Radzimów i Bierną.