Kultura w Świeradowie Zdroju doceniona. Stacja Kultury z dużym dofinansowaniem!

Dla Stacji Kultury w Świeradowie Zdroju rok 2023 rozpoczął się niezwykle korzystnie. Z końcem stycznia przyszła informacja o dofinansowaniu w wysokości 10 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Kultury. Już wiadomo, że pieniądze będą wykorzystane na realizację projektu „witaMy na pokładzie”.

Stacja Kultury, aby otrzymać ten grant, musiała rywalizować aż ze 135 wnioskami instytucji kultury z regionu. Narodowe Centrum Kultury po rozpatrzeniu wszystkich pomysłów wybrało sześćdziesiąt, które mają szansę największego powodzenia oraz korzyści dla lokalnej społeczności. Tym bardziej cieszy, że wśród wygranych pojawiła się również świebodzińska instytucja.

Projekt „witaMy na pokładzie” zdobył największe uznanie w regionie, prześcigając inne instytucje kulturalne z ościennych miast. Zakłada on nie tylko większą integrację lokalnej społeczności, ale i otworzenie się na ciekawe i niespotykane dotąd wydarzenia kulturalne. O tym, co będzie się działo w związku z wygranym projektem, będziemy informować na bieżąco.