Ceremonia wręczenia funduszy na wsparcie OSP w Oławie

5 września, we wtorek, miasto Oława było gospodarzem uroczystości, podczas której wręczono dotacje na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyznane fundusze pochodziły z programu „Mały Strażak”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na te cele pierwsze trzy powiaty otrzymały czeki okolicznościowe, które mają służyć do zakupu mniejszego sprzętu potrzebnego w działaniach strażackich.

Uroczyste przekazanie środków finansowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się po raz pierwszy w tym roku. Miejscem ceremonii była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Kwota przeznaczona na realizację projektu „Mały Strażak” wyniosła blisko 12 milionów złotych, co umożliwi wsparcie ponad 600 jednostkom OSP.

Program „Mały Strażak” działa już od pięciu lat, udzielając wsparcia finansowego jednostkom OSP. W tym roku pierwszymi beneficjentami zostali strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: wrocławskiego, oławskiego i strzelińskiego. Łącznie wydano 66 promes na zakup sprzętu dla drużyn strażackich z subregionu wrocławskiego, który będzie niezbędny w ich codziennej pracy.