Przeorganizowanie ruchu drogowego w centrum Gryfowa Śląskiego

Rząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski wydał oficjalne oświadczenie dotyczące przyszłych zmian w organizacji ruchu miejskiego. Zmiany te, które zaplanowane są na dzień 15 września 2023 roku, objąć mają ulice Bankową, Plac Kościelny oraz Kolejową. Powodem wprowadzenia nowej organizacji jest związana z inwestycją, którą obecnie realizuje miasto.

Ta inwestycja nosi nazwę „Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim” i stanowi kolejny etap znacznej modernizacji infrastruktury miejskiej. Miasto ma nadzieję, że dzięki tej inwestycji poprawi się jakość świadczonych przez nie usług.