Historia pierwszych wyborów samorządowych, w których w Świeradowie-Zdroju kandydowały tylko kobiety

Wybory na burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój były wyjątkowe, ponieważ stanowiły pierwszą taką sytuację, gdzie start do tego stanowiska zgłosiły wyłącznie dwie kobiety – Irena Chmielowska i Edyta Wilczacka. Decyzję, która z nich ostatecznie obejmie to stanowisko, musieli podjąć mieszkańcy miasta.

Irena Chmielowska, już ponad rok przed wyborami, oficjalnie poinformowała o swoich zamiarach wzięcia udziału w rywalizacji o fotel burmistrza. Wszyscy zakładali, że jej kontrkandydatem będzie obecny wówczas burmistrz – Roland Marciniak, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie od 2006 roku.

Sytuacja zmieniła się diametralnie dwa miesiące później. Roland Marciniak mianował swoją zastępczynię – Edytę Wilczacką. Nowa postać na scenie politycznej Świeradowa-Zdroju wcześniej pełniła rolę Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim PGW Wody Polskie, a jeszcze wcześniej była wiceburmistrzem Gryfowa Śląskiego. Wówczas pojawiły się plotki, że to właśnie ona będzie rywalizować o stanowisko burmistrza miasta, choć nikt nie miał pewności co do tych spekulacji.

Wszystko stało się jasne kilka miesięcy później, tuż przed oficjalnym startem kampanii wyborczej. Roland Marciniak zdecydował się na rezygnację z dalszego sprawowania funkcji burmistrza. Jednocześnie, w przekonaniu o jej doskonałych kompetencjach, zadeklarował swoje poparcie dla Edyty Wilczackiej.